Услови коришћења

Коришћење овог портала ти омогућава Трка © - Такмичарски центар.

Да би се портал могао користити неопходно је да се упише валидна имејл адреса тако да ти можемо направити налог. Без направљеног налога не можеш извршити пријаву за трку.

Сви подаци се сматрају приватним и поверљивим и чувају се, уколико није другачије наведено. Трка © задржава право да објављује воје пуно име које упишеш у лични налог у листама које се објављују на сајту, попут резултата трке или листе пријављених такмичара.

Портал Трка © је искључиво одговоран за садржај који потиче од портала (не од организатора трка), те који је написан, објављен и дистрибуиран од стране самог портала.

Портал Трка © не може да сноси никакву одговорност за штампани материјал. Портал Трка © задржава право да измени било који део садржаја без претходне најаве. Сва обележја и логотипи су власништво Портала Трка ©. Сва права задржана.

За правне штребере

Поље примене

Портал Трка © ће бити одговоран искључиво за садржаје који се производе, објављују и дистрибуирају од стране самог портала. Услови коришћења примењују се на садржај сајтова racentr.com, laufzentrum.ch и trka.rs и свим поддоменима у вези са овим доменима (у даљем тексту се називају интернет сервиси Трка).

Одговорност

Трка неће бити одговорна ни за садржај ни сервисе које пружају интернет сервиси Трка, нити а штету насталу коришћењем тих сервиса. Ово се примењује за све врсте штета, а поготово на штету која може да настане услед грешака, кашњења или прекида у преносу информација, у случају сметњи у интернет услугама телеком оператера, неисправног садржаја, губитка или брисања података, вируса или било који других штета током коришћења ових интернет сервиса. Трка може да додаје везе ка спољним страницама на интернету у сврху информисања. Утом случају Трка не преузима одговорност за садржај, грешке, легалност нити функционалност интернет страница других страна, ка којима постоји било директна веза или веза путем интернет сервиса Трка. Повезивање са овим везама је на сопствену одговорност корисника.

Ауторско право

Садржај интернет сервиса Трка је заштићен ауторским правом у складу са важећим законима и приписима о ауторском праву. Коришћење пруженог садржаја ће бити искључиво допуштено уз експлицитну дозволу. Сва остала права задржава Трка. На пример, продаја или било каква комерцијална употреба није дозвољена. Трка неће бити одговорна за сметње у квалитету услуга који настану у случају више силе или у случајевима за које Трка није одговорна, нарочито уколико постоје сметње у преносу података путем интернета. Трка не сноси одговорност нити гарантује да ће интернет сервис радити без сметњи и грешака.

Право коришћења осталог садржаја

Трка ће задржати неограничена права коришћења свог садржаја (текст, фотографије, видео или аудио итд.), који је снимљен на интернет сервису Трка од стране корисника. Ове информације и подаци могу бити коришћени на страницама интернет сервиса Трка, као и у вестима које се шаљу путем имејла. У том смислу се Трка не може теретити за кршење ауторског права.

Заштита података

Трка предузима посебне мере у сврху заштите приватности свих људи. С тим у вези важе клаузуле које следе у даљем тексту.

Поље примене

Декларација о заштити података се примењује на интернет сервисе racentr.com, laufzentrum.ch и trka.rs (укључујући онлајн пријаву, стартне листе, резултате, онлајн резултате, онлајн дипломе и сл.). Не пружа се никаква гаранција заштите података за услуге које пружају друге стране а које су повезане на интернет сервисе Трка путем веза или других алата.

Принцип

У принципу, интернет сервис Трка се може користити без дасе оставе личне информације. Током анонимне посете Трка може да памти само податке који нису личне природе. IP адреса рачунара или мреже преко које корисник приступа сервису, адреса рачунара или мреже преко које корисник приступа сервису, последње посећена страница, информације о интернет прегледачу који је коришћен, датум, време и копиране датотеке могу бити снимљени у тзв. лог датотеке. Те датотеке се користе за анализу корисничког понашања и служе искључиво за побољшање производа. Не дозвољавају да се памти или приказује ниједна информација о стварној личности корисника.

Изјава и коришћење личних података

Само неки делови интернет сервиса Трка се могу користити без остављања личних информација. За друге делове је потребно оставити неки лични података. - попут имејл адресе за имејл вести, или основне личне информације за пријаву на неку трку, попут имена, презимена, датума рођења и сл. Коришћење онлајн пријаве са плаћањем изискује обавезну регистрацију са пружањем личних података. Као сервис који се бави прикупљањем података, Трка је обавезана законом да документује све трансакције у разумљивом облику у временским периодима прописаним законом. Трка рукује личним корисничким подацима у складу са законом и заштити података. То значи да ће Трка користити приватне корисничке податке искључиво за назначене сврхе и уз неопходно пажњу која се односи на очување тајности тих података. Трка има право да користи кућну адресу, број телефона и имејл адресу у сврхе информисања корисника о новим догађајима, производима, услугама и понудама. Корисник може у сваком тренутку да измени или захтева ограничења коришћења његових личних података који су поверени Трци. Корисник то може да учини личним путем преко корисничких подешавања, или путем мејла. Трка пружа услугу објављивања и прегледа резултата потпуно бесплатно. Преглед резултата трке може бити јавно доступан путем интернета (било путем веб сајта или мобилне апликације) преко претраге резултата. Објављивање детаља резултата може бити искључиво од стране корисника у подешавањима налога, или корисник то може захтевати путем мејла.

Услуга онлајн пријављивања у име организатора спортских догађаја

Трка нуди услугу пријаве, укључујући плаћање стартнине, за организаторе спортских догађаја (у даљем тексту Организаторе). Ова услуга се пружа у име Организатора. Онлајн пријава се правно сматра као закључење споразуме између такмичара и конкретног Организатора. Основа на којој се овај споразум закључује је скуп правила или услова које дефинише Организатор. Трка неће бити уговорни партнер нити ће бити у обавези да се бави детаљима тог споразума нити тих услова. Пријавом и плаћањем стартнине такмичар прихвата услове и правила Организатора. Организатор поседује пуна права да располаже свим личним подацима такмичара. Права коришћења тих података су дефинисана генералним условима и правилима које дефинише Организатор. Да би корисник ограничио ова права коришћења неопходно је да контактира Организатора директно. Новчана средства које Трка прикупи током пријава су у сваком тренутку власништво Организатора. Трка нема права да располаже овим средствима. Организатор је сам одговоран за плаћање пореза који се може применити на ова новчана средства. Све горенаведене изјаве се примењују на све додатне услуге које су понуђене, извршене и наплаћене током онлајн пријаве у име Организатора. Уколико корисник пријављује другог такмичара, Трк и Организатор сматрају да су особе укључене у трансакцију пристале на пријаву и да у потпуности прихватају услове и правила Трке и Организатора.

Приказ података у име других страна

Трка ће приказивати разне информације у име других страна, посебно у име организатора спортских догађаја. Ово се односи пре свега на приказ стартних листа, резултата, диплома, фотографија, видео, аудио садржаја и других веза ка другим страницама са наведеним садржајима. Трка дела у име Организатора и не сматра се одговорном за садржај нити за било какве грешке. Поштовање правила о заштити података се у свим случајевима препушта одговорности Организатора.

Прикупљање и управљање бројевима телефона

Трка може да понуди СМС услугу у име Организатора и њихових партнера. Унос бројева телефона се врши у опцијама профила корисника или на некој другој страници или алату у саставу интернет сервиса Трка. Снимљени бројеви телефона могу бити коришћени искључиво за слање поруке добродошлице, информације о трци или честитке са или без резултата по завршетку догађаја. Ни под којим околностима се овај број не може користити за слање пропагандних порука. Спонзор ове услуга може бити споменут у саставу наведених порука. Након завршетка спортског догађаја бројеви остају снимљени из легално-правних разлога. Ипак, они не могу бити уступљени клијенту или било којој другој страни без сагласности корисника. Организатор може да користи овај број да контактира такмичара у вези са догађајем. Организатор сноси одговорност за руковање бројем телефона у том случају.

Идентификација посетилаца

Одређени подаци могу бити сачувани на рачунару посетилаца помоћу којих се посетилац може идентификовати. Ти подаци се чувају у форми колачића. То су текстуалне датотеке које се чувају у трајној меморији. Оне не садрже личне податке, али зато олакшавају и побољшавају корисничко искуство при посети Портала на тај начин што се корисник не мора сваки пут пријављивати на систем, већ се његово присуство памти у наведеним колачићима. Корисник може да укључи упозорења да се колачићи чувају у трајном меморији рачунара или да их потпуно блокира, што може довести до грешака у одређеним деловима Портала.

Сигурност података

Остављање личних података на Интернету увек носи одређен ризик и не постоји технички систем који је у потпуности имун на нападе и саботаже. Портал Трка ће предузети разумне мере да спречи неауторизован приступ корисничким приватним подацима, фалсификовање тих података и минимизује последице њиховог коришћења.

Додаци

Портал Трка константно проширује функционалности. С тим у вези се константно проверава да ли су потребне посебне мере безбедности података. Портал Трка задржава право сваке измене у било ком моменту без претходне најаве. Свака неопходна промена ће бити забележена на овој страници.

Заштита података

Трка предузима посебне мере у сврху заштите приватности свих људи. С тим у вези важе клаузуле које следе у даљем тексту.

Власништво личних података

Сваки корисник је власник сопствених личних података унетих на Порталу Трка ©.

Корисник има право да захтева од Портала Трка © да обрише све наведене личне податке. У том случају Портал Трка © не може да пружи услуге Кориснику.